Informace podle 106/1999 Sb.

Oficiální název:  Obec Rapotice

Adresa a kontakty:

Obec Rapotice
Hlavní 55
675 73  Rapotice

e-mail: obec@rapotice.cz

pevná linka: +420 568 643 935

mobil: +420 602 501 241

Datová schránka: 76ubbsw

Č. účtu obce: 212104557/0300 

IČO: 00290335  


Organizační struktura: 

starostka: Iveta Pavlíčková; +420 602 181 080; ivet.0505@seznam.cz

místostarosta: Milan Laš; +420 773 992 046; mlas@seznam.cz

zastupitelé: 


  •  ............................- předseda finančního výboru (bude voleno 26.4.2023)
  • MGr. Kolařík Aleš - předseda výboru pro kulturu, školství a sport
  • Schmeidler Miloš  - předseda kontrolního výboru     
  • Pavlíček Tomáš - člen kontrolního výboru
  • Hort Dušan - člen kontrolního výboru
  • Klement Stanislav ml. - zastupitel


Úřední hodiny obce:

Pondělí: 8:00 - 14:00                             Starostka: 17:00 - 19:00

Úterý:         -                                             Místostarosta: 16:00-17:00
Středa: 13:00 - 15:00 | 17:00 - 19:00   Starostka: 17:00 - 19:00
Čtvrtek:  8:00 - 12:00                             Místostarosta: 9:00 - 10:00
Pátek:     8:00 - 12:00


Žádosti o informace:

Obce jsou povinny poskytnout všechny informace vztahující se k jejich samostatné i přenesené působnosti, s výjimkou těch informací, jejichž zveřejnění vylučuje zákon. 

Obec zveřejňuje informace těmito způsoby:

  • na úřední desce u Obecního úřadu
  • na elektronické úřední desce zde na webových stránkách
  • informace lze získat u obecního úřadu v úředních dnech (viz. rozpis výše)