Informace podle 106/1999 Sb.

Oficiální název:  Obec Rapotice

Adresa a kontakty:

Obec Rapotice
Hlavní 55
675 73  Rapotice

e-mail: obec@rapotice.cz

pevná linka: +420 568 643 935

mobil: +420 602 501 241

Datová schránka: 76ubbsw

Č. účtu obce: 212104557/0300 

IČO: 00290335  


Organizační struktura: 

starosta: Ing. Jiří Bechný +420 602 510 758 Bechny.J@seznam.cz

                  připravujeme email starosta@Rapotice.cz

místostarosta: Mgr. Zdeněk Strašák +420 732 275 674 strasak.zdenda@seznam.cz

                 připravujeme email místostarosta@Rapotice.cz

zastupitelé: 

  • Laš Milan - předseda hospodářského výboru a člen finančního výboru
  • Pavlíčková Iveta - předseda finančního výboru
  • MGr. Kolařík Aleš - předseda výboru pro kulturu, školství a sport
  • Schmeidler Miloš  - předseda kontrolního výboru     
  • Pavlíček Tomáš - člen kontrolního výboru
  • Hort Dušan - člen kontrolního výboru
  • Klement Stanislav ml. - zastupitel


Úřední hodiny obce:

Pondělí 8:00 - 14:00.     Starosta 17:00-18:00

Úterý Místostarosta 16:30-17:30
Středa  13:00 - 15:00 | 17:00 - 19:00.  Starosta 13:00-15:00 17:00-19:00
Čtvrtek 8:00 - 12:00.
Pátek: 8:00 - 12:00


Žádosti o informace:

Obce jsou povinny poskytnout všechny informace vztahující se k jejich samostatné i přenesené působnosti, s výjimkou těch informací, jejichž zveřejnění vylučuje zákon. 

Obec zveřejňuje informace těmito způsoby:

  • na úřední desce u Obecního úřadu
  • na elektronické úřední desce zde na webových stránkách
  • informace lze získat u obecního úřadu v úředních dnech (viz. rozpis výše)