Územní plán obce

Zastupitelstvo obce na veřejném zasedání 19.9.2018 rozhodlo o pořízení nového územního plánu.

Odbor územního plánování při Stavebním úřadu Náměšť nad Oslavou zhotovil Zadání územního plánu Rapotice.   Zadání ÚP je ke stažení ZDE: Zadani-UP-konecna-verze.pdf

Ve výběrovém řízení byl jako zhotovitel nového ÚP vybrán Ing. arch. Martin Vávra.

Který na novém ÚP pracuje.

Cca v dubnu 2022 bude vyhlášeno Společné jednání a cca 2/2 roku 2022 i Veřejné projednání v Sokolovně Rapotice.  Přesné termíny budou vyhlášeny na úřední desce obce minimálně 30 dnů před vlastním termínem. 

Na výzvu starosty někteří občané podali před zahájením prací na UP návrhy a podněty. Většina z nich byla typu prosím aby můj pozemek parcelní číslo XYZ byl zanesen v novém UP jako stavební. Všechny tyto podněty, ale nemohou být splněny neboť vždy se jedná o pozemky které Dle zákona č. 334/1992 Sb. O ochraně zemědělského půdního fondu - § 4 odst. 3) nelze zastavět bez veřejného zájmu, neboť se jedná o zemědělskou půdu I. a II. třídy ochrany (ZPF1 a ZPF2).

Mapa ZPF 1 třídy ochrany je ke ZDE: 

ZPF1
Vysvětlení ZDE:Nemozmost-zastaveni-zemedelse-pudy.docx


Stávající územní plán (ÚP) obce je z roku 2005

Prohlédnout si ho můžete ZDE

Textové soubory s informacemi týkajících se ÚP: