Čištění místních komunikací

* Oznamujeme občanům, že ve čtvrtek 28. března 2024 bude prováděno čištění místních komunikací. Žádáme proto majitele vozů, aby své automobily v tento den přeparkovali na jiná stanoviště. Jedná se o komunikace: za školou, u sokolovny, Padělky, Náves, ulice Drážní po autobusovou zastávku, parkoviště za restaurací a další přilehlé místní komunikace.