Den hudby - Újezd u Rosic

DEN HUDBY v Újezdě u Rosic  - "GALÁNI"

v sobotu 18. června 2022 od 15.00 hodin průvod obcí, od 18.00 hodin Moravská beseda, tanečky dětí

na „Výhoně“ za školkou.

Den-hudby.pdf