Info ze stavby chodníků ulice Hlavní

Probíhají výkopové práce dešťové kanalizace na základě kterých od Outratových po Uličku bude provedena nová deštová kanalizace.

Dne 22.11. proběhne čistění stávající dešťové kanalizace (od Uličky po začátek obce a od Outratových po pohostinství).

28.11.2022 proběhne kontrola kamerou. Výsledkem bude rozhodnutí zda lze stávající kanalizaci provozovat i nadále, nebo je nutno vyměnit některou část.

Žádosti občanů o napojení na tuto dešťovou kanalizaci: 

Obec umožní napojit stávající dešťové svody do této kanalizace, ale toto bude provedeno na náklady vlastníka nemovitosti a výhradně přes realizátora akce firmy Agumont s.r.o. 

Připojovatel je zodpovědný za dodržení všech předpisů a nařízení a to včetně stavebního zákona.

Obec upozorňuje občany, kteří zvažují provedení nových přípojek vody či kanalizace, že po rekonstrukci silnice I/23 jim toto nemusí být ŘSD umožněno!!!!