Louka Dolna

Pronájemce našeho pozemku t.j. louky Dolna, farma Kopuletý, se rozhodl obnovit na tomto pozemku

trvalý travní porost. Nyní byla louka rozorána a na jaře bude pozemek urovnán a zaseta tráva.

Bohužel tuto činnost provedl bez souhlasu OÚ Rapotice.