Mobilní svozy VOK a NO - podzim 2022

Přistavení VOK proběhne v pátek 14. října 2022 (u sokolovny a náves)

Mobilní sběr NO proběhne v sobotu 15. října 2022 od 9:00 do 10:00 - parkoviště u OÚ.

Do VOK nepatří:

např. stavební suť, zemina, kameny, bioodpad, látky žhavé a výbušné, látky žíravé, uhynulá zvířata, zbytky jídla, jedlé oleje ...

Nebezpečný odpad je:

plechovky od barev, zbytky barev a ředidla, nádoby se zbytky olejů a chemikálií, lepidla, zářivky a výbojky, kyseliny a zásady, baterie ...

Mobilni-svozy.pdf