Platba místních poplatků 2023

Poplatek za odpad                          600 Kč/osoba s trvalým pobytem

                                                        600 Kč/rekreační obydlí

Poplatek za psa                                100 Kč/za každého psa

Splatnost poplatku je do 31. 12. příslušného roku.

Úhrada:

  • na účet obce 212104557/0300, variabilní symbol: číslo popisné, do poznámky příjmení, počet osob
  • v hotovosti na obecním úřadě