Pozvánka na setkání s občany, oprava silnice I/23

Vážení spoluobčané,

dne 14. 8. 2023 (pondělí) od 17 hodin proběhne v prostorách sokolovny setkání se zástupci stran ŘSD (investorem) a firmou Colas (zhotovitelem) opravy silnice I/23.

Paní Molnárová z ŘSD a pan Havlíček jako stavbyvedoucí jsou pozváni, aby zodpověděli vaše dotazy právě kvůli blížící se akci „I-23 Kralice nad Oslavou – hranice kraje“.

Všichni jste srdečně zváni.

starostka obce Rapotice

Výkresová dokumentace k opravě silnice I/23 + vyznačení objízdných tras:

I-23-Kralice-nad-Oslavou-hranice-kraje-PRILOHA-1.1-SITUACE-OBJ.TRASA-D1.pdf

I-23-Kralice-nad-Oslavou-hranice-kraje-PRILOHA-2.1-SITUACE-OBJIZDNA-TRASA.pdf

I-23-Kralice-nad-Oslavou-hranice-kraje-PRILOHA-2.2-SITUACE-UZAVIRKA-ETAPA-1.pdf

I-23-Kralice-nad-Oslavou-hranice-kraje-PRILOHA-3.1-ETAPA-2A-SSZ.pdf

I-23-Kralice-nad-Oslavou-hranice-kraje-PRILOHA-3.2-ETAPA-2B-SSZ.pdf

I-23-Kralice-nad-Oslavou-hranice-kraje-PRILOHA-3.3-ETAPA-3A-SSZ.pdf

I-23-Kralice-nad-Oslavou-hranice-kraje-PRILOHA-3.4-ETAPA-3B-SSZ.pdf