Socioekonomická studie Dukovany - dotazník

Vážení spoluobčané,

obracíme se na Vás s prosbou o spolupráci na dotazníkovém šetření, které je realizováno v rámci zpracování „Socioekonomické analýzy Dukovany“. Cílem této analýzy je zhodnotit předpokládané dopady dostavby Jaderné elektrárny Dukovany také ve Vaší obci.

Zadavatelem této analýzy je Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, Kraj Vysočina a Jihomoravský kraj a jejím zpracovatelem společnost KPMG Česká republika, s.r.o.

Toto dotazníkové šetření je určeno pro obyvatele, kteří mají v Rapoticích obvyklé místo pobytu.  Dotazníkové šetření by mělo probíhat primárně elektronicky nebo s možností papírového vyplnění dotazníku.  

Pokud budete mít k výzkumu jakékoliv otázky, můžete se obrátit na pracovníky Kraje Vysočina D. Vichra (vichr.d@kr-vysocina.cz) a M. Moláka (molak.m@kr-vysocina.cz).


Dukovany-navod-sber-dat-rezidenti-06.06.2024.pdf


Dukovany-Letak-rezidenti-06.06.2024.pdf

Dukovany-Dotaznik-rezidenti-tisk-papirovy-sber-06.06.2024.pdf


Děkujeme za spolupráci