Stavební povolení na akci "Rapotice- Chodníky Hlavní a Nádražní

bylo vyvěšeno na úřední desce