Těžba dřeva těžkou technikou v lokalitě "BOŘÍ"

Z důvodu bezpečnosti občanů upozorňujeme na zvýšený pohyb těžké techniky

v lokalitě „BOŘÍ“.

Po celý měsíc březen 2023 bude probíhat v lese těžba těžkou technikou.