Tříkrálová sbírka - sobota 6. ledna 2024

Letos opět putují skupinky malých i velkých koledníků po všech obcích a městech

naší vlasti, aby svým zpěvem a pozdravem vykoledovaly příspěvky do svých

pokladniček. Výtěžek z Tříkrálové sbírky bude použit na projekty, které přispějí

ke zkvalitnění a rozšíření nabídky poskytovaných sociálních služeb.

                                                                                                            Tříkrálová sbírka v naší obci se uskuteční

                                                                                               v sobotu 6. ledna 2024 v odpoledních hodinách.

                                                                                                            Děkujeme občanům, kteří přispějí  

                                                                                                                        finanční částkou.