ukončení činnosti řady firem dodávajících energie do domácností,