Ukončení projektových prací na zpevněné cestě kolem připravovaného Biokoridoru a lesu Brabečníku

proběhlo v 1/2 září a v současné době probíhá vyjadřování zúčastněných orgánů a institucí jako podklad o žádost stavebního povolení.  Situace komunikace je ke stažení ZDE:B.1.Prehledna-situace.pdf

Příčné řezy komunikací jsou ZDE: C.3.Vz-rez.pdf