Ustavující veřejného zasedání 24.10.2022

Dne 24.10.2022 od 19:00 proběhlo ustavující veřejné zasedání nového zastupitelstva Obce Rapotice.

Na tomto zasedání nebyl zvolen nový starosta a ani nebyl zvolen nový místostarosta. Byli zvoleni předsedové a členové výborů. Stávající starosta a místostarosta zůstávají ve svých funkcích do doby zvolení nového starosty nebo místostarosty.  Zápis z ustavující zasedání bude zveřejněn po jeho ověření.