Uzavírka silnice I/23 od 26. 8. - 31. 10. 2023

Vážení spoluobčané,

jelikož jsem do dnešního dne neobdržela žádnou oficiální zprávu z řad ŘSD ohledně opravy silnice I/23, tak i přesto jsem se rozhodla vás informovat o stávající situaci.

Neoficiálně víme, že se začne s opravou silnice I/23 od 26. 8. 2023 do 31. 10. 2023. Bude se jednat o opravu celého úseku, a to od Kralic po hranici kraje Vysočina. Křižovatka na Újezd u Rosic směrem do Popovic bude řízena semaforem.

Jakmile budeme mít oficiální zprávu, tak vás budeme neprodleně informovat jak na stránkách obce, tak budou tyto informace i vyvěšeny.

Děkuji za pochopení

starostka obce