Výběrové řízení na zhotovitele akce Chodníky I/23 a Ulička

bylo vyhlášeno dne 22.8.2022 na profilu zadavatele: https://nen.nipez.cz/SeznamPlatnychProfiluZadavatelu/MultiprofilZakladniUdajeOZadavateliM-1343012331/SeznamZahajenychZadavacichPostupu-1343012331/ZakladniInformaceOZadavacimPostupuM-1416644950-1343012330/ZadavaciDokumentace-1416644950-1343012330/

Termín podání nabídek elektronicky a nebo v zalepené obálce viz výběrové řízení (do 7.9.2022 17:00)

Fragmet PD lokalita 1 je ke stažení ZDE:  C.3-Koordinacni-situacni-vykres-lokalita-1.pdf

Fragmet PD lokalita 2 je ke stažení ZDE:  C.3-Koordinacni-situacni-vykres-lokalita-2.pdf

Fragmet PD lokalita 3  je ke stažení ZDE:  C.2-Katastralni-situacni-vykres-lokalita-3.pdf

Zejména díky velkému počtu žádostí o dotaci na SFDI byla podpořena dotací jen lokalita 2 (chodník jižní strana I/23 mezi RD Soukupovi a Lovečtí a to ve výši 85% z ceny díla t.j. 1 231 218,00 Kč. Nicméně bude se realizovat i lokalita 2 a 3 a to celá z prostředků obce. Celkové rozpočtové náklady na všechny 3 lokality jsou 4,652 milionu.

Zahájení akce: 10/2022. Realizace do 30.6.2023 (t.j. před připravovanou rekonstrukcí I/23 mezi Kralicemi a východní kraj Vysočiny)