Výměna jodidových tablet

V měsíci září 2022 končí platnost jodidových tablet, občané si je mohou vyměnit v úředních hodinách na obecním úřadě za nové.

Informace o dávkování jsou uvedeny přímo v příbalovém letáku v každém balení. Bližší informace k účelu použití lze najít v Základních informacích pro případ radiační havárie JE Dukovany, které jsou součástí kalendáře od Jaderné elektrárny Dukovany.