Výsledky voleb do Zastupitelstva obce Rapotice, konaných ve dnech 23. a 24. září 2022

Počet zapsaných voličů ve stálém seznamu + dodatku voličů       426 voličů

Počet vydaných úředních obálek                                                          257 

Počet odevzdaných úředních obálek                                                   257 

Počet platných hlasů                                                                              253 

Počet neplatných hlasů                                                                              4

                       Vysledky-voleb-do-zastupitelstva-obce-Rapotice.pdf     

Celkem se zúčastnilo     60,32% voličů.