Výtěžek Tříkrálové sbírky 2023

 

Výtěžek Tříkrálové sbírky 2023 činil  v obci Rapotice  …   29 100 Kč.

  Děkujeme všem, kteří přispěli do pokladniček koledníků.