Zápis dětí do Mateřské školy Sudice

Rodiče si mohou od 24. 4. - 28. 4. 2023 vyzvedávat žádosti o přijetí do MŠ Sudice. 

Vyplněnou a potvrzenou žádost od lékaře odevzdají rodiče do MŠ Sudice  ve dnech 2. 5. - 5. 5. 2023.

 Samotný zápis bude 11. 5. 2023  od 9:30 – 11:30.