Zápis dětí do Mateřské školy Sudice

 

V týdnu od 23.4.-29.4. se mohou vyzvedávat ve školce žádosti. Ty se vrací do 7.5. vyplněné a potvrzené od lékaře.

Seznam přijatých dětí bude vyvěšen 9.5.odpoledne na dveřích školky.

K zápisu , který se bude konat dne 14.5.2024 od 9.30-11.30  přijdou všechny děti, které budou na vyvěšeném seznamu. Přijímají se děti od 3let

(tento věk musí mít k 31.8.2024,musí být očkováni dle očkovacího řádu, mimo předškoláků).