Zkoušky v JE DUKOVANY v nočních hodinách 3.4.2022

Dovolte, abychom vás informovali o plánovaných zkouškách pojišťovacích ventilů a dalších zařízení v JE Dukovany, které jsou doprovázeny zvukovými signály a mohou být slyšet v širokém okolí elektrárny. Tyto zkoušky provádíme vždy při náběhu a odstavování bloku pro výměnu paliva, v souladu s předepsaným plánem kontrol.  

Zkoušky zařízení jsou dle aktuálního harmonogramu prací v rámci náběhu 1. výrobního bloku po provedené odstávce pro výměnu paliva plánovány dnes, v neděli 3. 4.2022 v nočních hodinách.

Na tyto zvukové projevy není nutno reagovat.