1. Dotace z EU

1.1. Operanční program Životní prostředí projekt „Podpora domácího kompostování-OBEC RAPOTICE “ číslo projektu 115D314010849  

dotace-zp-EU-logo


Informační plakát je ke stažení ZDE

Cílem projektu je podpora domácího kompostování v Obci Rapotice, Odunec a Zárubice pomocí umístění 77 kusů kompostérů 900 l na BIO, 1 kus kontejneru na Textil v Obci Rapotice,  50 kusů kompostérů 900l na BIO v Obci Odunec a 60 kusů kompostérů 900l na BIO v Obci Zárubice.

 

1.2 Zvýšení kvality základního vzdělávání v Rapoticích; reg. č. CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_062/0003657

Informační plakát je ke stažení ZDE 

  • Cíl projektu: Cílem projektu byla modernizace výukových prostor v ZŠ Rapotice prostřednictvím úpravy stávajících učeben.
  • Nově byly vytvořeny učebny výpočetní techniky, přírodovědných předmětů a polytechnických výchov.
  • V rámci modernizace došlo ke zkvalitnění výuky předmětů, které navazují na klíčové kompetence - zejména komunikace
  • v cizích jazycích, práce s   digitálními technologiemi a   technické a řemeslné obory. Projekt je v souladu s programem IROP, cíl 2.4.

Rozhodnutí o poskytnutí dotace je ke stažení ZDE