2. Ostatní dotace

2.1 Plochy na tříděný odpad a rekonstrukce střechy Bítešská 21  info ke stažení ZDE


2.2 Rekonstrukce školní jídelny

Ve srovnání s rokem 2015 přináší výhled do dalších let nárůst v počtu žáků cca o 50%. Základní škola potřebovala zajistit větší prostory pro stravování žáků.  Z tohoto důvodu obec provedla úpravy ve stávající školní jídelně. Výdejna obědů byla zmenšena a vzniklý prostor slouží jako rozšíření jídelny ke stravování pro žáky základní školy. Celkové náklady činily 323 845 Kč. Z toho tvoří částku 78 134 Kč dotace poskytnutá Fondem Vysočiny a 245 711 Kč uhradila obec ze svého rozpočtu.

FOTO ke stažení ZDE