Obecní systém odpadového hospodářství

Dne 11. prosince 2023 byla na veřejném zasedání obce Rapotice schválena obecně závazná vyhláška obce Rapotice o stanovení obecního systému odpadového hospodářství.

Obecne-zavazna-vyhlaska-obce-Rapotice-o-stanoveni-obecniho-systemu-odpadoveho-hospodarstvi.pdf

Na základě upozornění kontroly z České inspekce životního prostředí, byla původní vyhláška doplněna o chybějící údaje.


Obecní systém odpadového hospodářství v obci Rapotice umožňuje oddělené soustřeďování komunálního odpadu a to na následující složky:

1. SMĚSNÝ KOMUNÁLNÍ ODPAD - popelnice

Termín odvozu popelnic v obci Rapotice je úterý každý sudý týden - 1x14 dní (26x)

2. PAPÍR 

Na stanovištích prodejna smíšeného zboží Coop, u OÚ, ul. Bítešská 21 a na ul. Drážní jsou umístěny modré kontejnery 1100 litrů. Odvoz každý lichý čtvrtek

3. PLASTY A NÁPOJOVÉ KARTONY

Na stanovištích prodejna smíšeného zboží Coop, u OÚ, ul. Bítešská 21 a na ul. Drážní jsou umístěny žluté kontejnery 1100 litrů. Odvoz každý lichý pátek.

4. SKLO BÍLÉ

Na stanovištích prodejna smíšeného zboží Coop, ul. Bítešská 21 a na ul. Drážná jsou umístěny bílé kontejnery 900 litrů. Odvoz každá sudá středa.

5. SKLO BAREVNÉ

Na stanovištích prodejna smíšeného zboží Coop, ul. Bítešská 21 a na ul. Drážní jsou umístěny zelené kontejnery 900 litrů. Odvoz každá sudá středa.

6. KOVOVÝ ODPAD 

Na obecním dvoře je umístěn kontejner na kovový odpad - občané mohou kovový odpad ukládat v úředních hodinách OÚ.

Minimálně 1x za rok bude po obci proveden sběr kovového odpadu. Na vyhlášený den občané umístí kovový odpad před svými domy.

Na stanovištích OÚ a na ul. Drážní je umístěn kontejner šedé barvy se spodním výsypem 1 100 litrů - plechovky, víčka,...

7. KUCHYŇSKÉ OLEJE A TUKY

Použité fritovací oleje a použité kuchyňské tuky je možné odevzdat do popelnice označené FRITEX, která je umístěná u vchodu na obecní dvůr. Použité fritovací oleje a kuchyňské tuky nalejte do PET lahví, dobře uzavřete a uložte do popelnice označené FRITEX. 

8. TEXTIL

Textil je možné odevzdat do kontejnerů na textil, které jsou u OÚ, ul. Bítešská 21 a Drážní ulice.

9. BIOLOGICKÝ ODPAD

Na stanovištích sokolovna, bývalá váha ZD a hřiště FC jsou umístěny velkoobjemové kontejnery (cca 11 m3). POZOR do kontejnerů nepatří větve či zbytky zvířat!!! Vývoz dle potřeby

10. VELKOOBJEMOVÝ ODPAD 

Na jaře a na podzim po dobu víkendu 2 kontejnery každý 40 m3 s bočními vraty.  Přesný termín viz aktuality.

Umístění: sokolovna, náves.

11. NEBEZPEČNÝ ODPAD

1 x na jaře a 1 x na podzim  přistaven kontejner na stanoviště obecní úřad 

Přesný termín viz aktuality. 

12. VYUŽITÍ SBĚRNÝCH DVORU

Občan si vyzvedne proti podpisu na OÚ kartičku opravňující zdarma uložit odpad do vybraných sběrných dvorů na okrese Třebíč.

Nejbližší sběrný dvůr je u rybníka Rathán Náměšť nad Oslavou. Seznam odpadů, které lze ukládat ke stažení ZDE. https://www.rapotice.cz/storage/content/Specifikace-druhu-odpadu.pdf

Po uložení odpadu na sběrný dvůr je nutno bezodkladně vrátit kartičku na OÚ.