Předcházení odpadu

PŘEDCHÁZENÍ VZNIKU ODPADŮ

je prevencí v odpadovém hospodářství. Cílem je snižování množství odpadů. Předcházením vzniku odpadů můžeme konkrétně ušetřit spoustu surovin, energie a snížit spotřebu.

ZERO WASTE je životní styl, kdy člověk přemýšlí, jak odpad nevytvářet nebo ho minimalizovat. 10 tipů, jak se k životu bez odpadu co nejvíce přiblížit:

zero-waste 

1. Nejlepší odpad je ten, který nevznikne

2. Nepoužívej plastové sáčky

3. Nekupuj balenou vodu

4. Nakupuj co nejvíce bezobalově

5. Kompostuj

6. Neplýtvej

7. Používej věci co nejdéle

8. Používej bazary, re-use centra, swapy, second-handy, charitativní organizace

9. Hledej ekologicky šetrnější varianty

10. A hlavně při spotřebě, konzumaci a při tvorbě odpadů přemýšlej