Výše poplatků za rok 2024 a možnosti platby

Poplatky na rok 2024 budou vybírány od 3. 1. 2024 do 30. 06. 2024 

- v hotovosti na OÚ 

- převodem na účet ČSOB: 212104557/0300 

(jako VS uvést číslo popisné a do zprávy např.: Novák 4 osoby + 1 pes).


Poplatky za svoz komunálního odpadu pro rok 2024 jsou ve výši 700 Kč / osoba s trvalým pobytem a 700 Kč poplatek za rekreační obydlí/rok.

Poplatky ze psů jsou ve výši 200 Kč za každého za psa


Dne 11. prosince 2023 se na veřejném zasedání obce Rapotice schválila obecně závazná vyhláška o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství a obecně závazná vyhláška obce Rapotice o místním poplatku ze psů.


Obecne-zavazna-vyhlaska-obce-Rapotice-o-mistnim-poplatku-za-obecni-system-odpadoveho-hospodarstvi.pdf

Obecne-zavazna-vyhlaska-obce-Rapotice-o-mistnim-poplatku-ze-psu.pdf