Individuální dotace obce

Zastupitelstvo obce Rapotice poskytuje pouze individuální dotace.

Individuální dotace: je poskytnuta Obcí Rapotice na podporu účelu určeného žadatelem v žádosti o poskytnutí dotace; řeší konkrétní potřebu konkrétního subjektu – žadatele.

Žádost o dotaci musí obsahovat náležitosti uvedené v § 10a odst. 3 zák. č. 24/2015 Sb., ve znění pozdějších předpisů. V případě rozhodnutí Obce Rapotice, že bude poskytnuta dotace bude poskytnutana základě veřejnoprávní smlouvy obsahující náležitosti dle § 10a odst. 5 výše uvedeného zákona.

Individuální žádost o dotaci se podává do 31.01. příslušného roku.

Zastupitelstvo na svém dalším zastupitelstvu žádost projedná a v případě schválení je tato zapracována do návrhu rozpočtu obce na příslušný rok.

Žádost je poskytnuta po schválení rozpočtu na příslušný rok

Poskytnuté finanční prostředky musí být vyúčtovány do 15.12. příslušného roku.

Poznámka: jen v mimořádných případech je možno žádat i v průběhu roku. Co je mimořádným případem posoudí zastupitelstvo na svém zasedání

Formulář žádosti je ke stažení zde:

Formular-zadost-o-invidualni-dotaci.docx