Odpady v obci a jejich likvidace

1. SMĚSNÝ KOMUNÁLNÍ ODPAD - popelnice

Termín odvozu popelnic v obci Rapotice je úterý každý sudý týden.

2. BIO ODPADY

Na stanovištích sokolovna, bývalá váha ZD a hřiště FC jsou umístěny velkoobjemové kontejnery (cca 11 m3). POZOR do kontejnerů nepatří větve či zbytky zvířat!!!

3. VELKOOBJEMOVÝ ODPAD 

Na jaře a na podzim po dobu víkendu 2 kontejnery každý 40 m3 s bočními vraty.  Přesný termín viz aktuality.

Umístění: sokolovna, náves.

4. NEBEZPEČNÝ ODPAD: 1 x na jaře a 1 x na podzim  přistaven kontejner na stanoviště obecní úřad 

Přesný termín viz aktuality. 

5. VYUŽITÍ SBĚRNÝCH DVORU

Občan si vyzvedne proti podpisu na OÚ kartičku opravňující zdarma uložit odpad do vybraných sběrných dvorů na okrese Třebíč.

Nejbližší sběrný dvůr je u rybníka Rathán Náměšť nad Oslavou. Seznam odpadů, které lze ukládat ke stažení ZDE.

Po uložení odpadu na sběrný dvůr je nutno bezodkladně vrátit kartičku na OÚ.

6. KOVOVÝ ODPAD 

Na obecním dvoře je umístěn kontejner na kovový odpad - občané mohou kovový odpad ukládat v úředních hodinách OÚ.

Minimálně 1x za rok bude po obci proveden sběr kovového odpadu. Na vyhlášený den občané umístí kovový odpad před svými domy.

Na stanovištích OÚ a nádraží je umístěn kontejner šedé barvy se spodním výsypem 1 100 litrů - plechovky, víčka,...

7. PAPÍR 

Na stanovištích prodejna smíšeného zboží, OÚ a Bítešská 21 jsou umístěny modré kontejnery 1100 litrů. Odvoz každý lichý čtvrtek

8. SKLO BÍLÉ

Na stanovištích prodejna smíšeného zboží, Bítešská 21 a nádraží jsou umístěny bílé kontejnery 900 litrů. Odvoz každá sudá středa.

9. SKLO BAREVNÉ

Na stanovištích prodejna smíšeného zboží, Bítešská 21 a nádraží jsou umístěny zelené kontejnery 900 litrů. Odvoz každá sudá středa.

10. PLASTY A NÁPOJOVÉ KARTONY

Na stanovištích prodejna smíšeného zboží, Bítešská 21, OÚ a nádraží jsou umístěny žluté kontejnery 1100 litrů. Odvoz každý lichý pátek.

11. Použité fritovací oleje a použité kuchyňské tuky je možné odevzdat do popelnice označené FRITEX, která je umístěná u vchodu na obecní dvůr. Použité fritovací oleje a kuchyňské tuky nalejte do PET lahví, dobře uzavřete a uložte do popelnice označené FRITEX. 

12. Textil je možné odevzdat do kontejnerů na textil které jsou u OÚ, Bítešská 21 a Drážní ulice.