FÚ - veřejná vyhláška - daň z nemovitých věcí 2023

hromadný předpis k nahlédnutí

FU-verejna-vyhlaska.pdf