Katastrální úřad Třebíč

Oznámení o zahájení obnovy katastrálního operátu novým mapováním

priloha-1208756308-0-103979960010-710-OO32023-obnova221.pdf