Kraj Vysočina - STanovení DZp, I/23 Rapotice, výstavba chodníků

Oznámení veřejnou vyhláškou opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu

DZp-ZUK-Rapotice-vystavba-chodniku-I-23.pdf

Dopravni-oznaceni-chodniky.pdf