Městský úřad Náměšť - Stanovení PDZ výstavba chodníků II/393

Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci na silnici č. II/393 

Mesto-Namest-PDZ-Rapotice-chodniky.pdf