Městský úřad Náměšť - Veřejná vyhláška - Veřejná vyhláška - oznámení řízení o Územním plánu Sudice (veřejné projednání)