Obecně závazná vyhláška č. 1/2021

o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství je ke stažení zde:

Obec-Rapotice-OZV-1-2021.PDF

Vyvěšeno dne: 15.12.2021  Staženo dne: