OOP stanovení PDZ - označení pracovišť při pracovních činnostech KSÚSV