Svolání veřejného zasedání zastupitelstva obce Rapotice dne 28.6.2023 na 19:00