Vodovody a kanalizace Třebíč - Valná hromada svazku