Vyhláška o poplatcích za odpady č. 2/2017 - platnost ukončena 31.12.2021