Veřejné projednání návrhu územního plánu.

bylo vyvěšeno 7.12.2022 na úřední deskách.

Aby se předešlo dotazům typu: proč můj pozemek, který nebyl ve stávajícím územním plánu určen pro zastavění, není nově určen k zastavění tak vysvětlení je ZDE:  Nemozmost-zataveni-zemedelse-pudy.docx

Snímek ploch ochrany zemědělské půdy I a II třídy:

ZPF2