PROGRAM ROZVOJE VENKOVA 2014 - 2020

OBNOVA LESNÍCH POROSTŮ JE FINANCOVÁN Z ROZPOČTU ČESKÉ REPUBLIKY, Z PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA 2014-2020. CÍLEM PROJEKTU JE OBNOVA LESNÍCH POROSTŮ PO KALAMITÁCH ZPŮSOBENÝCH SUCHEM.


PROGRAM-ROZVOJE-VENKOVA-obnova-lesnich-porostu.docx