Přechodná úprava provozu , akce "I/23 Kralice nad Oslavou - hranice kraje